Dziennik Śląski nr 40, 18 lutego 1919 r.
"Od pewnego czasu napadają bandy, składające się z żołnierzy i cyklistów, na pociągi między Opolem a Przodkowem. Napady zdarzyły się mianowicie pod Chróścicami i Popielowem w pow. opolskim. Bandyci oni wskakują podczas jazdy na pociąg i wysypują węgle albo też wprost odpinają wagony towarowe od osobowych i dopuszczają się następnie grabieży. Jednej z ostatnich nocy stoczyli bandyci formalną bitwę z wysłanym przeciw nim oddziałem wojsk z Opola. Dwóch bandytów aresztowano w Popielowie i odstawiono do Opola".

Cmentarz Powązkowski w Warszawie, Kw. 11, Rz. 2.
Jakób Józef Rudnicki, mecenas, ur. 13.IV.1800, zm. 7.III.1872.
Epitafium: "W skromnym zawodzie długie przebył lata, służąc ziomkom a broniąc wdowy i sieroty, niech w światłości wieczystej będzie mu zapłata, pamięć w sercach, niech żyje jako cześć dla cnoty.".

Kurjer Warszawski 1852, nr 19.
"Redakcja Kurjera pospiesza przeprosić Pana J.K., iż listu przyjaciela jego P. Radosława F........ nadesłanego Redakcji z Kielc, a wymierzonego do pewnej Panny, którą poznał late temu 5, i poznawszy pokochał do szaleństwa, (jakto sam wyraża), a dziś zawiódł się, nie znalazłwszy w niej anioła; nie może w piśmie niniejszym umieścić. Aby zaś życzeniom nadsyłającego uczynić zadość o tyle, o ile możność dozwala, Redakcja Kurjera dodaje: iż Pan R. F. uprasza tę damę, to jest nie-anioła, aby otrzymaną od niego, jako pamiątkę d. 9 Grudnia xiążkę, nie-anioł zatrzymał przy sobie, a jeżeliby to było przykrem, to aby ją, to jest xiążkę spalił.".

Słabczyński W., "Polscy podróżnicy i odkrywcy", PWN, Warszawa 1973, s. 334-335..
"W drugiej połowie XIX w. podróże Polaków do Ameryki Południowej stają się coraz liczniejsze, tak liczne, że niepodobna ich wszystkich w tym miejscu zarejestrować. (...) Wyróżnić tu można przede wszystkim topografistów w służbie argentyńskiej, która położyła niemałe zasługi dla skartowania wielu części Argentyny. Najbardziej zasłużonym pod tym względem był zapewne Czesław Jordan Wysocki (13.II.1839-18.V.1883), były uczestnik powstania styczniowego, a następnie pułkownik służby topograficznej i kierownik Zakładu Topograficznego w Buenos Aires. (...) Duże zasługi dla Argentyny położył inżynier Zdzisław Celiński (1847-6.I.1929), uczestnik powstania styczniowego, który wg niektórych źródeł współpracował przez czas pewien z inżynierem Folkierskim w Peru.(...)".

Polski Słownik Biograficzny, t. XLIV/3, z. 182, s. 367, red. prof. St. S. Kuczyński, Warszawa - Kraków 2006.
"Stronczyński Jakub Kazimierz (1809-1896), przyrodnik, paleograf, numizmatyk, sfragistyk, heraldyk, kolekcjoner. (...) Opublikował też S. w r. 1847 r. Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300, rozbiorem źródeł spółczesnych i wykopalisk oraz porównaniem typów menniczych objaśnione (W.). Było to jego pierwsze większe dzieło numizmatyczne, w którym opisał i usystematyzował wszystkie znane sobie polskie monety średniowieczne (ponad sto typów z X-XIII w.), oznaczając czas ich powstania, a także opatrując tekst własnoręcznymi rysunkami. (...) niemal sto lat później Stanisław Suchodolski określił je jako (prawdziwą rewelację na skalę europejską); rozdział Jak numizmatyk na odkopane średniowieczne pieniądze zaopatrywać się powinien, zachowuje aktualność do dziś."

 

[ Powrót na stronę główną ]